A User-Friendly Approach to Mentalizing for Psychotherapists and their Patients

‘Mentalizeren’ (metalizing) is een ongelukkige technische term voor de natuurlijke menselijke capaciteit om iemands gedrag te kunnen interpreteren in relatie tot zijn mentale gesteldheid.

Mentalizen leidt tot denken en voelen over denken en voelen over zichzelf en over anderen – kort gezegd, het bevat de gedachte over de gedachte. Het vermogen om te mentalizeren ontwikkelt zich optimaal gedurende een veilig gehechte relatie in de kindertijd. Mentalizeren bevordert de emotie-regulatie en geeft vervolgens een gevoel van veilige gehechtheid het hele leven door. Psychotherapie geeft de mogelijkheid om te mentalizeren in de context van hechting, aangezien we mentalizeren steeds meer zijn gaan zien als de fundamentele gezamenlijke factor in de therapeutische benadering in het brede scala van cognitieve gedragtherapie tot interpersoonlijke en psychodynamische therapie.

Deze presentatie expliciteert het concept van mentalizeren en de overlap die er bestaat met verwante termen. We koppelen de ontwikkeling van mentalizeren aan hechtingsrelaties, beschrijven de mentlizerende benadering van psychotherapie en presenteren het door ons ontworpen psycho-educatieprogramma dat ontwikkeld is om cliënten te verbinden vanuit een mentalizerende benadering van opgenomen patiënten.