An Interpersonal Neurobiology Approach to the Mindful Brain, Mindsight, and Mental Health

Deze lezing geeft een overzicht van het zich sterk ontwikkelend onderzoeksterrein van Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB), het verkent de basale mechanismen die van grote betekenis zijn voor onze geestelijke gezondheid. IPNB put uit een breed scala wetenschappelijke, beschouwende en artistieke disciplines die een interdisciplinaire kijk geven op de menselijke geest en de ontwikkeling van welzijn. Na beoordeling van de opleiding van meer dan 90.000 behandelaren in de geestelijke gezondheidszorg over de hele wereld uit uiteenlopende vakgebieden, gaf meer dan vijfennegentig procent van hen aan zelfs nog nooit een lezing gevolgd te hebben die een definitie geeft van de geest of van geestelijke gezondheid.  De mogelijkheid om deze twee aspecten van het werk van psychotherapeuten te kunnen definiëren, is een belangrijke focus voor IPNB.

IPNB biedt een op wetenschappelijk verantwoorde basis, klinisch bruikbare definitie van de geest als een kern met lichamelijke en relationele kenmerken, aangezien de geest de energiestromen en informatiestromen reguleert.

Een stap voor stap definiëring van deze regulerende functies, laat zien dat het controleren en veranderen van energie en de informatiestroom bij de wortel van de regulatie (gereedschap) vaardigheden zijn die iemand kan leren, in een veilig gehecht gezin, in psychotherapie en in andere opvoedingsomstandigheden, die de mogelijkheid bieden tot introspectie en innerlijke vorming.

Dit vermogen, “mindsight”, genoemd, stelt het individu niet alleen in staat om de eigen geestelijke beleving en die van anderen duidelijker waar te nemen,  maar laat ook zien hoe ze deze interne wereld kunnen ombuigen en gezonder kunnen maken. 

IPNB definieert gezondheid als integratie en harmonische samenwerking van interpersoonlijke mechanismen. In deze lezing wordt de neurobiologische achtergrond van dit mechanisme uit de doeken gedaan en wordt het verband met Mindfulness gelegd.