Attachment - a Blueprint for Change in Couple Therapy

Deze presentatie concentreert zich op de implicaties van hechtingstheorie voor doelen, veranderingsprocessen en therapeutische interventies in psychotherapie in het algemeen en echtpaartherapie in het bijzonder. De hechtingstheorie biedt een duidelijk model voor gezondheid en veerkracht en voor problemen die cliënten ertoe brengen om in therapie te gaan. Deze theorie geeft ook inzicht in de sleutelmomenten in het veranderingsproces.