Social Baseline Theory and the Social Regulation of Emotion

Sociale nabijheid, verbondenheid met “peers” en geruststellend gedrag verminderen cardiovasculaire prikkels, faciliteren de ontwikkeling van een onbezorgde aard, remmen het vrijkomen van stresshormonen, reduceren bedreiging gerelateerde neurobiologische activering en verbeteren de gezondheid en de levensduur.

Aan de ander kant zijn sociale uitsluiting, afwijzing en achterstelling belangrijke oorzaken van stress en overeenkomstige gezondheidsproblemen.

Social Baseline Theory (SBT, Sociale basis theorie) beweert dat de gebrekkige manier om menselijke gevoelens te reguleren ontstaat door een tekort aan sociale nabijheid en communicatie, effecten die mogelijk aangestuurd worden door neurale circuits in de subcortex zoals amygdala, nucleus accumbens en ventraal tegmentum. Zelf-regulatie door de prefrontale cortex kost veel energie. SBT voorspelt dat strategieën om op een sociale wijze emoties te reguleren veel sociale nabijheid en interactie met zich meebrengen en zodoende neurotonale zelf-regulatie optimaliseert.