The Mindful Therapist

Deze workshop geeft een reeks klinische voorbeelden om te illustreren hoe de benadering van Interpersoonlijke Neurobiologie (IPNB) toe te passen is in psychotherapie en in alledaagse persoonlijke groei.  Het vermogen om je innerlijke wereld te zien, vorm te geven en te integreren heet “mindsight” . Dit is  het hart van de therapeutische strategie die hier geïllustreerd wordt aan de hand van feitelijke ervaringen van mensen in psychotherapie.  Mindsight, als een integratief proces, stelt ons in staat om algemene mechanismen onderliggend aan sociale en emotionele intelligentie, veilige hechting en mindfulness te begrijpen. 

Verminderde mogelijkheden tot mindsight zijn vastgesteld bij diverse situaties, zoals bij trauma, angst- en stemmingsstoornissen. In de workshop wordt aan de deelnemers geïllustreerd hoe vaardigheden voor mindsight kunnen worden aangeleerd, zodat degenen die de workshop volgen een praktische toepassing van deze benadering  tot hun beschikking krijgen.