Understanding the Management of Metabolic Resources Through Social Interaction

In deze workshop maken de deelnemers kennis met grondbeginselen, die geleend zijn uit de Behavioral Ecology en die helpen om te begrijpen hoe menselijke relaties omgaan met lichamelijke bronnen- niet in het minst neurologische bronnen in delen van het brein, die verantwoordelijk zijn voor zelf-regulerende inspanning, zoals de prefrontale cortex. Deze elementen behelzen de  ‘Economy of Action’ en de actieve aard van perceptuele processen gekoppeld aan verwachtingen die organismen (inclusief mensen) hebben van hun natuurlijke omgeving. We zullen deze grondbeginselen gebruiken om te begrijpen hoe en waarom het menselijk brein metabole bronnen  in stand houdt bij sociale nabijheid en interactie met de omgeving.

Doelen voor deze Workshop


De ecologische principes van de Economie van Actie en Perceptie/Actie verbanden begrijpen. 
Het menselijk brein en lichaam leren kennen als een economisch systeem met gelimiteerde metabole middelen. 
Begrijpen hoe de basale strategie van het menselijk brein om de stofwisseling in stand houden werkt door sociale nabijheid en interactie.