Attachment - a Blueprint for Change in Couple Therapy

This presentation will focus on the implications of attachment theory for the targets and processes of change and therapist interventions in psychotherapy in general and in couple therapy in particular. Attachment theory offers a clear model of health and resilience and of the problems clients bring to therapy. It also offers insight into the key features of the change process. 

Deze presentatie concentreert zich op de implicaties van hechtingstheorie voor doelen, veranderingsprocessen en therapeutische interventie in psychotherapie in het algemeen en echtpaartherapie in het bijzonder. De hechtingstheorie biedt een duidelijk model van gezondheid en veerkracht en van de problemen die cliënten ertoe brengen om in therapie te gaan. Deze theorie geeft ook inzicht in de sleutelmomenten in het veranderingsproces.