Edward Tronick

Edward TronickPhD is distinguished University Professor of Psychology, College of Liberal Arts Director, Child Development Unit

Areas of Expertise
Developmental Psychology and Neurophysiology

Degrees
PhD, University of Wisconsin

Professional Publications & Contributions

Additional Information

Ed Tronick is a developmental and clinical psychologist. Professor Tronick is a University Distinguished Professor of Psychology at the University of Massachusetts Boston, is director of the Child Development Unit, a research associate in Newborn Medicine, a lecturer at Harvard Medical School, an associate professor at both the Graduate School of Education and the School of Public Health at Harvard. He is a member of the Boston Psychoanalytic Society and Institute, a past member of the Boston Process of Change Group and a Founder and faculty member of the Touchpoints program. With Kristie Brandt, Dorothy Richardson, Marilyn Davillier he has created an Infant-Parent Mental Health Post Graduate Certificate Program at the University of Massachusetts Boston. He has developed the Newborn Behavioral Assessment Scale and the Touchpoints Project with T.B. Brazelton. He developed the Still-face paradigm. With Barry Lester he developed the NICU Network Neurobehavioral Assessment Scale. He is currently working on developing norms for the neurobehavior of clinically health newborns and collaborating with Rosario Montirosso in Milan on a multi-NICU examination of developmental caretaking and its effects on preterm infants. A set of studies on social referencing and negative affect are in process. He continues to do research on the effects of maternal depression and other affective disorders on infant and child social emotional development. In one study he is collaborating with Robert Ammerman on seriously depressed group and the effects of multiple interventions and in a second study the effect of a developmental relation intervention for post partum depression. A third study is looking at women and their infants who have been hospitalized for depression. His current research focuses on infant memory for stress and epigenetic processes affecting behavior. The research utilizes the still-face and other stress paradigms and multiple measures including ERP and EEG, salivary cortisol and alpha amylaze, and skin conductance as well as behavior. A complimentary study is examining stress processes in rats and their relation to maternal behavior. A related study is looking at epigenetic changes in IUGR infants’ and their relation to neurobehavior and stress tolerance. He is developing measures based in dynamic systems theory for dyadic infant-mother (adult) interactions and their predictive relations to later outcome. For the state’s initiative to screen women for post partum depression he is working on epidemiologic data sets to understand the nature of the responses to questions related to depression and help seeking of women in different ethnic and racial groups.  Relatedly studies are being carried out on the long term relation of stress hormones to SES, exposure to violence and other community factors and possible unique effects related to health disparities in ethnic and racial groups. He has published more than 200 scientific articles and 4 books, several hundred photographs and has appeared on national radio and television programs. His research is funded by NICHD and NSF.

Vertaling

Edward Tronick is een wereldberoemde onderzoeker en docent, die internationaal veel erkenning heeft gekregen voor zijn werk op het gebied van de neuro-ethologische en sociaal-emotionele ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen, opvoedingsmethoden in de Verenigde Staten en in andere culturen, en de geestelijke gezondheid van baby's en hun ouders. In de loop van zijn carrière heeft dr. Tronick meer dan 150 wetenschappelijke artikelen en boekhoofdstukken geschreven, als auteur of mede-auteur.

Dr. Tronick heeft de Still-face procedure ontwikkeld, die een standaardmodel is geworden voor de bestudering van de sociaal-emotionele ontwikkeling van de mens op tal van gebieden, waaronder de pediatrie, psychiatrie, klinische psychologie, kinderpsychologie en de verpleegkunde. Het onderzoek dat dr. Tronick heeft uitgevoerd met gebruikmaking van de Still-face procedure heeft een revolutie veroorzaakt in het begrijpen van de emotionele vaardigheden en copingmechanismen van zuigelingen en voor het begrijpen welke invloed factoren als angst en/of depressie bij de moeder hebben op de sociaal-emotionele ontwikkeling van de zuigeling.

Dr. Tronick heeft in Zaïre, Peru, en India onderzoek gedaan naar het grootbrengen van kinderen en de manier waarop zij zich ontwikkelen. In Zaïre bestudeerde hij de Efé, een pygmeeënvolk van jagers-verzamelaars. Bij deze stam ontdekte hij het meest uitgebreide op natuurlijke wijze tot stand gekomen systeem van meerdere verzorgers dat tot op dat moment ontdekt en beschreven was.

Met zijn onderzoek naar de ontwikkeling van het zenuwstelsel heeft hij aangetoond welke schadelijke effecten er optreden als de baby in de baarmoeder is blootgesteld aan cocaïne en/of heroïne en welke gevolgen het gebruik van obstetrische medicijnen hebben voor de zuigeling, de ouders en hun relatie. Zijn onderzoeken bij zuigelingen met een extreem laag geboortegewicht en met een afwijking van de witte hersenstof hebben geleid tot de ontdekking dat belangrijke onderdelen van het gedrag worden verstoord door deze beschadiging. Dr. Tronick en dr. Barry Lester hebben recentelijk de NICU Network Neurobehavioral Assessment gepubliceerd, een gestandaardiseerd instrument voor de beoordeling van de neuro-ethologische toestand van zuigelingen.

Het doel van het onderzoek dat wordt gedaan door dr. Tronick is om te begrijpen hoe de processen verlopen van een normale ontwikkeling en van een abnormale ontwikkeling, die weerspiegeld worden in de emotionele en sociale interacties die van moment tot moment plaatsvinden tussen zuigelingen en kleuters en hun verzorgers.

Een ander doel van het onderzoek van dr. Tronick is om te bepalen welke factoren het normale ontwikkelingsproces ontwrichten en verstoren, van ondervoeding tot de blootstelling aan drugs, van de wijze van opvoeden tot affectieve stoornissen.

Nog een ander doel van zijn onderzoek is manieren te vinden om een eventuele ontwrichting en verstoring van het normale ontwikkelingsproces te voorkomen en te genezen.

Het onderzoek dat dr. Tronick heeft uitgevoerd heeft al geleid tot een aantal zeer belangrijke praktische toepassingen. De NICU Network Neurobehavioral Scale wordt al gebruikt om te bepalen welke zuigelingen lijden aan neuro-ethologische afwijkingen. Er is een begin gemaakt met het gebruik van de Still-face procedure om te bepalen bij welke zuigelingen de emotionele- en copingvaardigheden aangetast zijn en om te bepalen bij welke zuigelingen en ouders sprake is van een relatiestoornis.

Het systeem van meerdere opvoeders dat werd gevonden bij het Efé-volk is van invloed geweest voor de manier waarop wordt omgegaan met het verzorgen van kinderen in groepen. Verder heeft het door dr. Tronick uitgevoerde onderzoek bijgedragen aan de ontwikkeling door dr. T. Berry Brazelton van het Touchpoints program of intervention. Ook heeft zijn onderzoek geleid tot de ontwikkeling van het Infant-Parent Mental Health Program, dat gebruikt wordt voor het opleiden van professionals in de geestelijke gezondheidszorg, die werkzaam zijn in de pediatrie, fysiotherapie, ergotherapie, maatschappelijk werk, of in de psychiatrie. Met behulp van dit Infant-Parent Mental Health Program leren deze professionals beter om te gaan met de geestelijke gezondheidsstoornissen van zuigelingen, kinderen en ouders en met de relatiestoornissen tussen kinderen en hun ouders.

Over Edward Tronick

Edward Tronick promoveerde aan de Universiteit van Madison (Wisconsin), en voltooide daarna zijn postacademische opleiding aan de Harvard Universiteit. Hij heeft in de Verenigde Staten in adviesgroepen gewerkt bij het National Institute of Mental Health (NIMH), het National Institute of Child Health & Human Development (NICHD), het National Institute on Drug Abuse (NIDA) en de National Science Foundation (NSF) en gelijksoortige adviesgroepen in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Zwitserland en Nieuw-Zeeland. Hij heeft als adviseur gewerkt voor de McArthur Foundation en heeft onderzoeksfondsen toegewezen gekregen van de bovengenoemde NIMH, NICHD, NIDA en NSF en van de bedrijven Genzyme en Merck. Dr. Tronick heeft gewerkt als consultant voor het Women Infants Children programma (een nationaal gezondheids- en voedingsprogramma in de VS), voor de Wereldgezondheidsorganisatie en voor UNICEF.

Dr. Tronick is lid van de American Psychological Association. Hij heeft de Award for Excellence ontvangen van het Boston Institute for the Development of Parents and Infants. Het Napa Infant-Parent Mental Health Program, dat door dr. Tronick en dr. Kristie Brandt werd gerealiseerd en dat door laatstgenoemde wordt geleid, heeft de Best Program for Kids Award van de Amerikaanse National Association of Counties gewonnen.

2017 Masterclass with Pat Ogden